BAZÉNY

PRO KONDIČNÍ PLAVÁNÍ NEBO JEN OSVĚŽENÍ A RADOST

Naše společnost se specializuje na dodávky bazénů, bazénové technologie a zastřešení bazénů. Poskytujeme komplex služeb od přesného zaměření prostoru zákazníka, poradenství, zpracování cenového návrhu až po vlastní dodávku. S výběrem bazénu Vám rádi poradíme. Pomůžeme Vám vybrat tvar, velikost i vybavení bazénu.

AKCe

SKLOLAMINÁTOVÝ BAZÉN ZA CENU PLASTOVÉHO BAZÉNU

Sklolaminátový bazén s kompozitním jádrem, granitovým povrchem a nástřikem, izolační PUR pěny. Rozměrově 6,2 x 2.9 x 1,4 metru, románské schodiště, skimmer, trysky, filtrace, osazení bazénu. Cena 146.641,- Kč

PLASTOVÉ BAZÉNY

Jsou vyrobeny z polypropylenových desek. Polypropylen má velmi dobré mechanické vlastnosti, je zdravotně nezávadný - certifikovaný pro pitnou vodu, mrazuvzdorný, stálobarevný a je stabilizován proti účinkům bazénové chemie a působení UV záření. Svařování – polyston je svařován na CNC svařovacích automatech, kdy plast působením tepla měkne, zvyšuje svoji teplotu a přechází v taveninu. V této fázi dojde k vzájemnému tlaku natavených ploch proti sobě, aby došlo k promísení makromolekul ve spoji. Následným pozvolným ochlazováním spojovaného materiálu vzniká nerozebiratelný svařovaný spoj o vysoké pevnosti. Celý proces svařování je řízen elektronicky. Životnost těchto bazénů je víc než 50 roků.

BETONOVÉ BAZÉNY S TĚŽKOU FÓLIÍ nebo mozaikou

Betonové bazény s těžkou fólií nebo mozaikou umožňují volbu vlastního tvaru a velikosti, jsou ideální pro spádovaná a víceúrovňová dna. Výstavba probíhá z jednotlivých součástí na místě realizace, není omezena horším přístupem na místo výstavby.
Stavební příprava – v první fázi je třeba připravit výkop a oddrenážovanou železobetonovou desku. Následně se vystaví vlastní bazénový skelet ze speciálních termoizolačních bloků, které zároveň slouží jako tepelná izolace. Na stěny a dno se připevní mezivrstva geotextilie a kotvící lišty. Na závěr se provede montáž fólie. Tímto způsobem lze také provést rekonstrukci starých bazénů. Životnost těchto bazénů je neomezená. Konečné terenní úpravy okolo bazénu záleží pouze na vkusu zákazníka. Lze provést různé druhy dlažeb, obkladů z kamene nebo tekuté dlažby.

Uvedená stavební připravenost popisuje všeobecný postup realizace který se může v konkrétních případech lišit. Rádi Vám poskytneme odborné informace a individuálně zpracujeme podklady pro Vaši stavební přípravu. Bazén Vám můžeme dodat kompletní realizací (na klíč) včetně stavebních prací, nebo Vám poskytneme kompletní stavební dokumentaci k provedení těchto prací svépomocí.

SKLOLAMINÁTOVÉ - KOMPOZITNÍ BAZÉNY

Tyto bazény tvoří pevná polyesterová skořepina zesílená sklolaminátovými vlákny, díky monolitnímu provedení tělesa bazénu jsou mimořádně pevné. Bazény jsou vyráběny ve formách, jejich velikost a tvar tedy není možné měnit. Vzhledově luxusní záležitost představuje granitový dekor na povrchu bazénu, který lze na přání zákazníka vyrábět v různých barevných kombinacích. Zateplení bazénu je provedeno nástřikem polyuretanové pěny. Takto zateplený bazén se nemusí obetonovávat, stačí jej pouze zasypat soudržnou zeminou. Životnost těchto bazénů je víc než 50 roků.

BAZÉNY S PŘELIVEM

Jedná se o ekonomicky i technologicky náročnější variantu řešení filtrace a cirkulace vody v bazénu. Jeho užití je zejména u luxusnějších privátních bazénů a bazénů pro veřejné použití. Filtrační technologie s přelivem je charakteristická svým jedinečným estetickým detailem, který je tvořen vodní hladinou v úrovni okolního terénu. Přepadající voda z přelivových žlabů je svedena do vyrovnávací nádrže a odtud po přefiltrování je čerpána zpět do bazénu recirkulačními tryskami. Jedná se o ideální systém cirkulace vody. Tento typ bazénů je od zákazníků žádán stále více. Životnost těchto bazénů je neomezená.

Nádrže

Jako zásobníky na využití dešťové vody. Nádrže jsou vyráběny z materiálu, který má certifikát pro použití v potravinářských oborech. Nádrže jsou testovány na nepropustnost. Na pořízení nádrže můžete získat dotace v rámci programu Dešťovka.

ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

Výkonná písková filtrace je hlavním předpokladem pro odstranění mechanických nečistot z vody. Pro dlouhodobý provoz bazénu je nutné vodu zbavit mikroorganismů, řas a virů. Nejpoužívanější dezinfekcí bazénové vody je chlor, dávkovaný v různých formách. Úprava bazénové vody za pomocí bazénové chemie je velmi jednoduchá.

Salinátor – salinace je způsob dezinfekce bazénové vody systémem elektrolýzy, která produkuje ze slané vody přírodní chlor.

Bezchlorová úprava bazénové vody – je prokazatelně zdravější a podstatně zvyšuje životnost bazénu i všech součástí bazénové technologie. V praxi se nejvíce osvědčily ÚV lampy, které dezinfikují vodu působením ultrafialového světla. Toto pro lidský organismus neškodné záření spolehlivě ničí bakterie, vodní řasy a zabraňuje jejich dalšímu množení v bazénu. Instaluje se přímo do bazénového okruhu.

STAVEBNÍ POSTUP

Prvním krokem je vyznačení obrysu výkopu který bude v podélném i příčném směru o 50cm větší než bazén. Na kamenitý podklad se zhotoví oddrenážovaná železobetonová deska vysoká 15 – 20cm, vystužená kari sítí o průměru 6mm, oka 100 x 100mm. Velmi důležitá je rovinnost. Na podkladní betonovou desku se rozloží extrudovaný polystyren tl. 30mm, který slouží jako tepelná izolace. Do takto připravené jámy usadíme bazén. Napustíme 30cm vody a začneme obetonovávat, voda se stále připouští tak aby byla vždy přibližně o 10cm nad betonem. Obsypový beton se nepěchuje, betonujeme max. 40-50cm v jednom dni. Skimmer a vtokové trysky pouze obsypeme pískem. Po obetonování svislých stěn se prostor okolo bazénu zadláždí Konečné terenní úpravy okolo bazénu záleží pouze na vkusu zákazníka. Lze provést různé druhy dlažeb, obkladů z kamene nebo tekuté dlažby.

Uvedená stavební připravenost popisuje všeobecný postup realizace který se může v konkrétních případech lišit. Rádi Vám poskytneme odborné informace a individuálně zpracujeme podklady pro Vaši stavební přípravu. Bazén Vám můžeme dodat kompletní realizací(na klíč) včetně stavebních prací, nebo Vám poskytneme kompletní stavební dokumentaci k provedení těchto prací svépomocí.

KONTAKT

K Lipníkům 3
680 01 Boskovice

Němec Vladimír
Bazénový technik
E-mail: info@bazeko.cz
Telefon: 737 912 995

Pobočky:
Smetanova 53, 798 52 Konice
Tuřanka 115, 627 00 Brno
Pražská 66, 678 01 Blansko
U Spalovny 12, 796 01 Prostějov
V Zahrádkách 4, 568 02 Svitavy

Copyright © 2020 BAZEKO.cz